Hoe werkt het?

Op de vorige pagina’s heb ik uitgelegd wat supervisie en (team)coaching inhoudt.
Hier beschrijf ik mijn aanpak. Mijn stijl en werkwijze.  

Een traject geschetst:

Als je met een vraag bij me komt, beginnen we met een verkennend en vrijblijvend gesprek. 
We starten pas een traject als we dat beide willen en vertrouwen voelen om samen aan de slag te gaan.

We maken eerst afspraken over het traject, hoe vaak spreken we af en waar. Met welk einddoel ben je tevreden?

In de begeleiding bespreken we praktijksituaties waar voor jou een leervraag in zit. We onderzoeken samen de situaties door middel van bijvoorbeeld gesprekken, spelvormen of oefeningen. 
De inzichten die je opdoet, ga je oefenen in je eigen omgeving en daar reflecteer je weer op. Zo neem je de inzichten die je opdoet mee - ook als het begeleidingstraject is afgelopen. We starten daarmee een blijvende beweging.

Aan het eind van het traject heb je meer zelfkennis, je weet beter wat je wilt en bent je bewuster van je handelen.

 


Hoe doe ik dat?

Regie over je leven
Zowel in supervisie, als in coaching, is het hebben of krijgen van regie over je leven en je werk, altijd een aspect binnen mijn begeleiding. Reflecteren en veranderen kunnen niet bestaan zonder zelfsturing. Bewust worden van je eigen behoeften, wat je wilt, wat goed voor je is, moet de basis zijn voor ieder besluit dat je neemt, iedere keuze die je maakt. 
Het model dat ik heb ontwikkeld (zie afbeelding) dient als ondersteuning bij die zoektocht, in de praktijk blijkt dat dit beeld houvast biedt bij het leren luisteren naar de meerdere lagen in jezelf.
Hoe ga jij om met lastige situaties? Luister je naar je hoofd, waar duizenden gedachten per dag je van alles vertellen. Of mogen hart en buik - waar meer sturing plaatsvindt - ook meedenken? In reflectie moet niet alleen het hoofd de boventoon voeren, je hart (gevoel) en je diepere weten (instinct / intuïtie / aangeboren wijsheid) zijn van even grote waarde om tot bewustwording te komen. 
Wat sterk bijdraait aan bewustwording is het werken met werkvormen die je uitnodigen om in beweging te komen. Als je tijdens een sessie in beweging bent en ervaart wat er gebeurt, kom je tot andere inzichten die ook beter beklijven. Je leert je patronen kennen, hoe ze zijn ontstaan en welke invloed ze nog hebben op je huidige gedrag. 
We kunnen o.a. werken met modellen, de transactionele analyse: de drama- en winnaarsdriehoek, het lemniscaat, beeldend maken van je reflectie op thema’s of patronen, alles wat voor jou bijdraagt om tot bewustwording en beweging te komen.

Onderstroom en bovenstroom
We gaan dus niet alleen samen aan de slag met je gedachten, maar vooral ook met wat je voelt en wat je echt wilt! Om van daaruit een beweging in gang te zetten.
Ik kijk met jou naar de interactie tussen deze bovenstroom (gedachten, vaardigheden, gedrag) en onderstroom (gevoel, wil, intuïtie: het diepere weten).
We zijn soms zo bezig met wat we denken en wat we ergens van vinden, dat we vergeten dat er in ons onderbewuste vele antwoorden liggen opgeslagen.

Wanneer je daar meer naar luistert, kan dat veel piekeren en twijfelen wegnemen. Dat geeft meer rust.

Teams
Het principe van de onderstroom en bovenstroom geldt ook voor teams en organisaties. Als professioneel begeleider richt ik me nooit alleen op de bovenstroom (het handelen, gedachten, gedrag, procedures). Dat is symptoombestrijding en werkt maar heel kort. Ik heb aandacht voor het geheel en breng de gewenste beweging in gang door aan te sluiten bij de onderstroom (waar intuïtie, ervaringen, gevoel, cultuur, vertrouwen, drijfveren, motivatie zitten), zodat de verandering blijvend is. 
Het systemisch perspectief is voor teams van groot belang. Mag iedereen zijn plek innemen. Is er helderheid in taak en functies?

Vooronderzoek is belangrijk bij het werken met teams. Praten we over hetzelfde? Verwacht iedereen hetzelfde? Deze onderzoeksvragen stellen we gezamenlijk, in alle openheid, voor we het begeleidingstraject vormgeven en starten.
Door mijn ervaring als manager en consulent in de zorg, sluit ik makkelijk aan bij teams in alle fases van ontwikkeling en heb ik snel in de gaten wat een team vraagt om naar de gewenste groei te komen.
Door mijn rol van buiten kan ik fris kijken en sluit ik onbevangen aan bij het teamproces. Met een scherp oog voor de inhoud, en vrij van betrekking.
Voor meer specifieke uitleg over de verschillende werkvormen of meer informatie over maatwerk, neem even contact met me op. 


Mijn stijl

Ik werk vanuit betrokkenheid en met aandacht. Ben lenig in het variëren tussen ingezoomd en uitgezoomd kijken en heb altijd oog voor het geheel waarin jij je bevindt.
Ik heb een natuurlijke voorliefde voor diepgang, die verenigd gaat met een nuchtere kijk op het leven. 

Mijn stijl kenmerkt zich als kleurrijk en creatief. Ik ben alert, nuchter en heb een brede kennis die ik combineer met een sterke intuïtie en - indien gepast- relativerende humor. Ik ga altijd op zoek naar de bron, ben wars van symptoombestrijding.
Als de situatie er naar is, schroom ik niet om te benoemen wat me opvalt, maar ik doe dat altijd vanuit nabijheid en genegenheid, met het oog op je leerdoel. Inhoudelijk ben ik neutraal over jouw visie en werkwijze. Dat geeft je de ruimte om te onderzoeken wat er bij jezelf gebeurt.


Wat ik heel belangrijk vind, is de verankering van wat je hebt geleerd. Voor we het traject afsluiten, mag je verwachten dat je een blijvende beweging in gang hebt gezet.


 


Als je meer uitleg wilt over deze informatie, of wil je samen met mij aan de slag? Kijk op de volgende pagina hoe je contact met me op kunt nemen!