Coaching  

 

Wil je stoppen met twijfelen en piekeren?

Wil je anders reageren op je partner, collega's of je klanten? En anders communiceren?

Wil je hulp bij het zoeken naar en/of heroverwegen van je overtuigingen en patronen? 

Wil je reflecteren op de kwaliteit van contact met collega’s of andere mensen in je omgeving? 

Wil je hulp bij het leren nemen van beslissingen?

Wil je leren omgaan met de balans tussen werk en privé?

 

Bij individuele coaching werk je aan het behalen van - zelfgekozen - doelen. Gecoacht worden kan voor iedereen met een (leer)doel helpend zijn.
Alle ontwikkeling op persoonlijk of professioneel gebied - aanleren van ander gedrag en vaardigheden, of het krijgen van inzicht in je eigen handelen / handelingspatronen - kan tijdens een coachingstraject aan bod komen.

De bedoeling van coaching is dat je kwaliteit van leven en werken verbetert. Doordat je je bewust wordt van patronen en deze waar nodig en gewenst, leert doorbreken.
Nadruk ligt op oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden, maar nooit zonder aandacht voor de oorsprong van het gedrag. Wil je meer weten over mijn aanpak en stijl, kijk dan bij het kopje 'Aanpak'.
Coaching gaat over gedrag en haar oorsprong en is geen therapie.

Een traject beslaat - afhankelijk van het leerdoel - rond de 10 ontmoetingen

 


Teamcoaching

Teamcoaching gaat over gezamenlijke doelen stellen en behalen, maar meer nog over het 'hoe' deze doelen te behalen. Een team is onderdeel en afspiegeling van de organisatie en dus niet los te zien van de context. Het gaat om samen tot inzicht komen over wat de samenwerking nodig heeft en daarmee aan de slag gaan.
Natuurlijk staat of valt de aanpak in teamcoaching met de ontwikkelvraag die er ligt. Teambegeleiding vraagt daarom grondig vooronderzoek.

Welke machten en krachten zijn zichtbaar en onzichtbaar van invloed op het team functioneren? Hoe is de onderlinge dynamiek. Wat is het verhaal van een team als geheel en van de individuen? Hoort iedereen erbij? Kan iedereen zijn eigen werk doen? Welke plek heeft het team binnen de organisatie?

Onderwerpen waar ik een team bij kan begeleiden zijn bijvoorbeeld communicatie, van heel praktisch tot de onderliggende communicatie. Besluitvorming, samenwerking, vertrouwen. Het kan allemaal aan bod komen bij een begeleidingstraject. 

Voor teambegeleiding geldt dat het traject heel divers ingezet kan worden, van eenmalig tot meerdere keren over een langere periode. Alles in overleg natuurlijk. ANEKDOTE ALS SCHETS VOOR MIJN BEGELEIDINGSSTIJL
Toen mijn kinderen jong waren en ze met Pasen niet alle - door mij verstopte - eieren konden vinden, ging ik ze heel gericht helpen vinden. Ze werden ouder en hadden nog altijd niet leren zoeken. Enkele jaren erna verstopte iemand anders de paaseieren en bij de laatste - lastig vindbare chocolade-eitjes, hielp ik mijn kinderen met zoeken in plaats van met vinden.
Nu kunnen ze het zelf!
En daar gaat het om: dat je zelf leert zoeken!