Supervisie

In supervisie leer je leren en reflecteren. Het is bedoeld voor mensen bij wie het in hun vak om de menselijke relatie gaat. Je vergroot je zelfinzicht en zelfsturing. Samen met mij ga je kijken naar wat je wilt behouden en wat je wilt veranderen, je stelt leerdoelen waar je aan wilt werken. Je kijkt naar jezelf binnen je werkcontext. 
Dit alles om een goede of (nog) betere dienstverlener te worden.

Supervisie kan individueel of in een klein groepje (maximaal 4 personen) gevolgd worden. 
Naar gelang de grootte van de groep varieert het aantal sessies van 10 tot 15. Je werkt aan de hand van je eigen praktijkinbrengen die we gezamenlijk bespreken en je maakt na iedere bijeenkomst een reflectie in de vorm van een verslag of een andere manier die bij jou past.

Binnen supervisie is er veel aandacht voor je professionele identiteit: hoe verhoud je je tot de organisatie waarin je werkt, hoe ga je om met de hulpvraag van je klant/cliënt, wie wil je zijn als professional en hoe staat dat in relatie tot je persoonlijke identiteit?


Wanneer je in de dienstverlening werkt, heb je vaak te maken met complexe afwegingen tussen regels en klantgerichtheid, om maar een voorbeeld te noemen. Door supervisie word je bewuster van de keuzes die je hierin maakt en wilt maken.
Doel is dat je handvatten krijgt die je ook na de begeleiding nog kunt gebruik om je overtuigingen, je vaardigheden en je gedrag onder de loep te nemen. Supervisie is duurzaam leren!

Werkvormen variëren van gesprekken, bijvoorbeeld aan de hand van reflectiemodellen tot (rollen)spellen. Het inzetten van werkvormen gaat altijd in overleg. 

 


Intervisie

Intervisie is een werkvorm waar je in een groep met collega's (uit hetzelfde team of werkveld) kijkt naar en spreekt over de werkzaamheden die je uitvoert.
Collega's hebben beurtelings een inbreng en er wordt met elkaar gepraat over het probleem en een eventuele oplossing. Iedere vorm waar je met gelijken werkt aan je eigen professionele ontwikkeling - en daarmee ook die van je collega's, is intervisie. Intervisie kan zonder begeleiding, maar voor sommige groepen is ondersteuning (bijvoorbeeld bij de eerste sessies) effectief. Een paar praktische tips of werkvormen kan een groep al op weg helpen om het uiteindelijk zelfstandig voort te zetten. Intervisie is een mooi middel om intercollegiaal de instrumenten scherp te houden. En het blijft altijd een uitdaging om verder te gaan dan het uitwisselen van ervaring. Intervisie wordt pas functioneel wanneer er daadwerkelijk sprake is van reflectie op doen, denken en willen.

 


ANEKDOTE ALS SCHETS VOOR MIJN BEGELEIDINGSSTIJL
Toen mijn kinderen jong waren en ze met Pasen niet alle - door mij verstopte - eieren konden vinden, ging ik ze heel gericht helpen vinden. Ze werden ouder en hadden nog altijd niet leren zoeken. Enkele jaren erna verstopte iemand anders de paaseieren en bij de laatste - lastig vindbare chocolade-eitjes, hielp ik mijn kinderen met zoeken in plaats van met vinden.
Nu kunnen ze het zelf!
En daar gaat het om: dat je zelf leert zoeken!